Avís Legal

Avís legal
Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d'aquest portal. L'usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.
Tota la informació que conté la pàgina web de TOP Assessorament i Gestió Corredoria d’assegurances, S.A. és informativa i no vinculant.

TITULARITAT

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web http://www.topcorredoria.com, pertany a TOP Assessorament i Gestió Corredoria d´assegurances, S.A. (d’ara endavant LA CORREDORIA) , amb CIF núm. A78034162 i domicili social a Terrassa, carrer de Sant Antoni, 29-41, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Folio 188, Volumen 4344, Hoja M-572068.

MODIFICACIONS I RESPONSABILITATS

LA CORREDORIA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CORREDORIA ofereix en aquest lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.
LA CORREDORIA perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LA CORREDORIA no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions motivades per causes alienes a l'entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

ENLLAÇOS EXTERNS

El web pot facilitar l'accés a altres llocs web que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d'interès. No obstant això, LA CORREDORIA no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l'accés o ús del mateix, en no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol mena d'irregularitat en relació amb els llocs enllaçats, es pot comunicar a LA CORREDORIA a l'efecte d'adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti cal assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web http://www.topcorredoria.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts són propietat de LA CORREDORIA o d'alguna entitat vinculada a la mateixa o de terceres persones que n'hagin autoritzat l'ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquestes condicions queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals del Titular de la pàgina web, sens perjudici que legalment s'estableixi un altre fur.

Contacta amb nosaltres
per a qualsevol consulta

Truca al 93 736 50 70 o emplena el següent formulari

page-detail-form-contact-information
page-detail-form-contact-select-product
* Camps obligatoris