Pimes

L'assegurança més adequada per a petites i mitjanes empreses (pimes) és el denominat Multirisc.

Amb aquesta modalitat d'assegurança industrial es garanteixen, en una única pòlissa, les principals cobertures per assegurar els edificis, la maquinària, el mobiliari i les existències propietat de l'empresa i si és necessari el lucre cessant (pèrdues derivades de la paralització de l'empresa a conseqüència d'un sinistre cobert per la pòlissa).

Principals cobertures

 • Incendi, caiguda del llamp, explosió
 • Extensió de garanties: Actes de vandalisme o malintencionats, vagues, vent, pluja, pedra o neu, danys per fum, inundació, danys per aigua, impacte de vehicles de tercers, etc.
 • Danys per aigua
 • Despeses i danys a conseqüència del sinistre: bombers, salvament, demolició, desenrunament, reposició d'arxius, reposició de motlles, models i matrius, permisos i llicències, honoraris de professionals, béns temporalment desplaçats, etc.
 • Riscos extraordinaris coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances

 • Robatori i espoliació
 • Pèrdua de beneficis
 • Danys elèctrics
 • Trencament d'equips electrònics
 • Avaria de maquinària
 • Béns refrigerats
 • Vessament de líquids
 • Danys estètics
 • Honoraris de pèrit de l'assegurat
 • Trencament de vidres i rètols
 • Transport de mercaderies
 • Protecció jurídica
 • Assistència
 • Tot Risc Accidental
 • Responsabilitat Civil

Contacta amb nosaltres
per a qualsevol consulta

Truca al 93 736 50 70 o emplena el següent formulari

page-detail-form-contact-information
page-detail-form-contact-select-product
* Camps obligatoris